kalimah 1
kalimah

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్ Kalimah - 1 (Tayyab),Kalimah in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు ముస్లిం విశ్వాస ప్రమాణాలు - కల్మా బిస్మిల్లా హిర్రహ్మాఁ నిర్రహీం 1. అష్ హదు అన్ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, వ అష్ హదు…