Fourth Kalima Touheed
kalimah

కలిమ-ఎ-తౌహీద్

కలిమ-ఎ-తౌహీద్(Touheed) kalimah - 4 Touheed,కలిమ-ఎ-తౌహీద్,kalimah in Urdu,kalimah In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 4. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహదహు లా షరీక లహు లహుల్ ముల్కు వ లహుల్ హమ్ దు, యుహ్ యి, వ యుమీతు వహువ…